امروز: شنبه, 02 بهمن 1395
متن دادخواست ثبت رجوع در زمان عده
جمعه ، 31 خرداد 1392 ، 16:13

متن دادخواست  ثبت رجوع در زمان عده

خواهان :
خوانده :
وکیل یا نماینده قانونی  :
تعیین خواسته و بهای آن : صدور حکم مبنی بر ثبت رجوع
دلایل و منضمات دادخواست : کپی شناسنامه و طلاقنامه
ریاست محترم مجتمع قضائی خانواده :  
اینجانبه مطلقه از خوانده موصوف به موجب طلاقنامه شماره............................در .........تاریخ..................  13 از یکدیگر جدا شده و نظر به اینکه اینجانبان در ایام عده به هم رجوع کردیم ولی حال خوانده از ثبت واقعه رجوع خودداری می کند لذا از آن مقام محترم تقاضای رسیدگی و الزام خوانده به ثبت واقعه رجوع را دارم

با احترام
محل امضا- مهر – انگشت
مدارک لازم :
1-    تصویر مصدق شناسنامه
2-    تصویر مصدق طلاقنامه

فروش کتاب آیین نگارش حقوقی

 

افزودن نظر


ارتباط از طریق چت با مدیر سایت

صفحه اصلی راهنمای نگارش حقوقی انواع دادخواست خانوادگی متن دادخواست ثبت رجوع در زمان عده