امروز: يكشنبه, 01 بهمن 1396
نمونه دادخواست الزام به تهیه مسکن مستقل
پنجشنبه ، 21 دی 1391 ، 17:49

نمونه دادخواست الزام به تهیه مسکن مستقل

خواهان :lمشخصات کامل و ادرس زن


خوانده :مشخصات و ادرس کامل مرد(شوهر


وکیل یا نماینده قانونی  :نیازی نیست


تعیین خواسته و بهای آن : الزام خوانده به تهیه مسکن مستقل


دلایل و منضمات دادخواست : کپی شناسنامه و عقدنامه


ریاست محترم دادگاه خانواده :

احتراما با عنایت به اسناد پیوستی اینجانبه همسر شرعی و قانونی خوانده می باشم که به تاریخ .......... به عقد / ازدواج ایشان درآمده ام حاصل زندگی مشترک ......... فرزند  می باشد متاسفانه مدتی است علیرغم اصرار اینجانبه در جهت تهیه مسکن از سوی ایشان اقدامی در این خصوص به عمل نمی آید و اینجانبه ناچارا در منزل .پدرم/ برادرم/.... سکنی دارم حالیه با عنایت به این امر که اینجانبه در هر حال در تمکین خاص و عام زوج بوده و هستم از طرفی نیز در بلاتکلیفی شدید قرار دارم لذا به خواسته فوق تقاضای حکمی شایسته دارمبا احترام
محل امضا- مهر – انگشت

 

افزودن نظر


صفحه اصلی راهنمای نگارش حقوقی انواع دادخواست خانوادگی نمونه دادخواست الزام به تهیه مسکن مستقل