امروز: جمعه, 29 دی 1396
برای دادخواست الزام به تمکین چه کنیم
دوشنبه ، 18 دی 1391 ، 16:23

برای دادخواست الزام به تمکین چه کنیم

ریاست محترم دادگاه خانواده :احتراما معروض می دارد که خوانده فوق زوجه اینجانب از تاریخ  بدون وجود مجوز شرعی و قانونی و علیرغم مخالف بنده اقدام به ترک منزل و عدول از  ایفای وظایف زوجیت نموده است

خواهان :

خوانده :وکیل یا نماینده قانونی  :اگر وکیل دارید توسط وکیل تکمیل شودتعیین خواسته و بهای آن : تقاضای الزام خوانده به تمکین و ایفای وظایف مشترک خانوادگیدلایل و منضمات دادخواست : کپی شناسنامه و عقدنامه--    تصویر مصدق شناسنامه-   تصویر مصدق طلاقنامه


ریاست محترم دادگاه خانواده :  احتراما معروض می دارد که خوانده فوق زوجه اینجانب از تاریخ  بدون وجود مجوز شرعی و قانونی و علیرغم مخالف بنده اقدام به ترک منزل و عدول از  ایفای وظایف زوجیت نموده است نظر به اینکه سکونت مشترک با بنده متضمن هیچ نوع ضرر مالی ، بدنی یا شرافتی برای وی نیست و هیچ مانع موجه دیگری نیز برای عدم تمکین وجود ندارد از محضر دادگاه محترم استدعا دارم حکم بر الزام خوانده بر تمکین و نشوز نامبرده از تاریخ فوق و تبعا عدم استحقاق او بر نفقه از هنگام آغاز نشوز تا تمکین مجدد صادر بفرمائید

مطالب مرتبط

دادخواست تمکین

نمونه اظهارنامه تمکین زن

دانستنیهای رسیدگی به تمکین

دانستنیهای تمکین


 

افزودن نظر


صفحه اصلی راهنمای نگارش حقوقی انواع دادخواست خانوادگی برای دادخواست الزام به تمکین چه کنیم