امروز: پنجشنبه, 28 دی 1396
دادخواست تامین دلیل فوری جهیزیه.
نوشته شده توسط بابافارس   
چهارشنبه ، 8 تیر 1390 ، 19:40

دادخواست تامین دلیل فوری جهیزیه.

احتراما به استحضار آن مقام می رساند به موجب تصویر مصدق عقدنامه پیوست رابطه زوجیت دائمی فی مابین اینجانب با خوانده محترم محرز و برقرار است نظر به اینکه در اثر بروز اختلاف دور از یکدیگر به سر می بریم.

 


صفحه 3 از 3
صفحه اصلی راهنمای نگارش حقوقی انواع دادخواست خانوادگی