امروز: چهارشنبه, 22 آذر 1396
نمونه دادخواست صدور حکم مبنی بر ثبت رجوع عده
شنبه ، 25 بهمن 1393 ، 18:05

رجوع در طلاقنمونه دادخواست صدور حکم مبنی بر ثبت رجوع عده


اینجانبه مطلقه از خوانده موصوف به موجب طلاقنامه شماره.1223 در ایران به تاریخ25/11/1393 از یکدیگر جدا شده و نظر به اینکه اینجانبان در ایام عده به هم رجوع کردیم

 

 
نمونه دادخواست الزام به تهیه مسکن مستقل
يكشنبه ، 30 شهریور 1393 ، 17:44

نمونه دادخواست الزام به تهیه مسکن مستقل

احتراما با عنایت به اسناد پیوستی اینجانبه همسر شرعی و قانونی خوانده می باشم که به تاریخ 1390/01/01  به عقد / ازدواج ایشان درآمده ام حاصل زندگی مشترک   1 فرزند دختر  می باشد

 
نمونه دادخواست الزام به تمکین

برای نوشتن دادخواست تمکین بخوانید

احتراما معروض می دارد که خوانده فوق زوجه اینجانب از تاریخ 1390/01/01   بدون وجود مجوز شرعی و قانونی و علیرغم مخالف بنده اقدام به ترک منزل و عدول از  ایفای وظایف زوجیت نموده است

 
برای نوشتن دادخواست مطالبه مهریه چه کنیم
نوشته شده توسط سید حسین عبداله زاده   

برای نوشتن دادخواست مطالبه مهریه چه کنیم

رياست محترم دادگاه حقوقی اصفهان با سلام احتراماً به استحضار مي رساند:اینجانبه  به استناد کپی  مصدق عقد نامه  شماره 2222 مورخ 1392/05/06 با خوانده محترم در دفتر خانه شماره 12  اصفهان به عقد هم در امده ایم نظر به اینکه  مهریه مقرر در عقد نامه مذکور به میزان 300 سکه تمام بهار آزادری و 2 تخته فرش - آیینه شمدان  و سفر حج عمره کلا بر ذمه زوج بوده

 
نمونه دادخواست ثبت رجوع پس از طلاق
شنبه ، 1 شهریور 1393 ، 17:26

نمونه دادخواست ثبت رجوع پس از طلاق

 
انواع دادخواست های خانوادگی

انواع دادخواست های خانوادگی

صفحه اصلی انواع دادخواست

دادخواست ابطال عقد ازدواج به علت عدم رعايت غبطه و مصلحت

دادخواست طلاق توافقی

دادخواست دستور موقت مبنی بر استرداد فرزند

دادخواست توقیف اموال مهریه(تامین خواسته)

دادخواست ابطال عقد ازدواج به علت عدم اجازه از پدر

دادخواست اعسار از پرداخت مهریه

متن دادخواست ثبت رجوع در زمان عده

متن دادخواست الزام به تهیه مسکن مستقل

متن  دادخواست دریافت مهریه از ماترک زوج مرحوم

متن دادخواست استرداد عین جهیزیه

راهنمای دادخواست تامین خواسته

دادخواست الزام به تمکین و ایفای وظایف مشترک

متن دادخواست تامین دلیل فوری جهیزیه.

 
نمونه دادخواست ابطال عقد ازدواج

نمونه دادخواست ابطال عقد ازدواج

رياست محترم مجتمع قضايي "شهرستان محل اقامت خوانده"با سلام احتراماً به استحضار مي رساند:اينجانبه در اثر اعمال ولايت پدر/ جد پدري و اجبار وي به موجب عقدنامه شماره مورخ دفترخانه شماره "شماره ونام شهرستان" عقد ازدواج دائم آقاي درآمده‌ام.


مشخصات طرفين

نام

نام خانوادگى

نام پدر

شغل

محل اقامت

شهر – خيابان -كوچه -  شماره –پلاك

خواهان

 

 

 

 

 

خوانده

 

 

 

 

 

 

وكيل يا نماينده قانونى

 

 

 

 

 

 

تعيين خواسته وبهاي آن

ابطال عقد ازدواج به علت عدم رعايت غبطه و مصلحت

دلايل ومنضمات دادخواست

كپي مصدق: 1- عقدنامه ، 2 استشهاديه، 3 شهادت شهود عندالاقتضاء، " 4- مدرك مورد نياز ديگر از استعلام سوابق زوج و ..."


رياست محترم مجتمع قضايي "شهرستان محل اقامت خوانده"

با سلام احتراماً به استحضار مي رساند:

اينجانبه در اثر اعمال ولايت پدر/ جد پدري و اجبار وي به موجب عقدنامه شماره مورخ دفترخانه شماره "شماره ونام شهرستان" عقد ازدواج دائم آقاي درآمده‌ام. نظر به اينكه انعقاد عقد نكاح مذكور در صفر سني و بدون رعايت غبطه و مصالح اينجانبه و صرفاً وفق نظر و خواست ولي قانوني من بوده است فلذا به استناد ماده 1041 قانون مدني صدور حكم به ابطال عقد نكاح فوق الذكر به انضمام جميع خسارات قانوني و هزينة دادرسي در حق اينجانبه مورد استدعاست.

محل امضاء – مهر – انگشت

 

 


 
برای نوشتن دادخواست طلاق توافقی چه کنیم
سه شنبه ، 16 ارديبهشت 1393 ، 21:19

برای نوشتن دادخواست طلاق توافقی چه کنیم

هنگامیکه زوجین با توافق در حقوق مالی وسایر مسائل خانوادگی خود مانند حضانت فرزندان و میزان ونحوه ملاقات ایشان توافق بر طلاق وجدائی گرفته اند چه دادخواستی باید بدهند؟

 
نمونه دادخواست دستور موقت مبنی بر استرداد فرزند
دوشنبه ، 15 ارديبهشت 1393 ، 19:20

برای نوشتن دادخواست استرداد بچه چه کنیم

رياست محترم مجتمع قضايي "محل اقامت خوانده"با سلام احتراماً به استحضار مي رساند:اينجانبه با خوانده به موجب عقدنامه شماره مورخ دفترخانه "شماره و نام شهرستان" عقد ازدواج دائم منعقد كرده‌ايم. حاصل اين ازدواج فرزند پسر/دختر به اسم/اسامي مي‌باشد. نظر به اينكه متعاقب بروز اختلاف مجبور به ترك زندگي مشترك گرديدم

 
نمونه دادخواست توقیف مهریه(تامین خواسته)
سه شنبه ، 12 فروردين 1393 ، 22:42

نمونه دادخواست توقیف مهریه(تامین خواسته)

احتراما به عرض می رساند نظر به اینکه طبق عقدنامه پیوست مهریه مقرر تعیین گردیده و اینک به واسطه بروز عدم تفاهم اخلاقی و حدوث اختلاف قهرا دور از یکدیگر بسر می بریم بیم آن می رود نامبرده مبادرت به حیف و میل و یا نقل و انتقال اموال خود نموده و یا با عسر و حرج نامبرده مواجه شوم


 

خواهان :

خوانده :

وکیل یا نماینده قانونی  :

تعیین خواسته و بهای آن : صدور قرار تامین خواسته نسبت به مهریه به نرخ روز طبق ماده 17 ق ا د م و 115 ق ا د م

دلایل و منضمات دادخواست : کپی شناسنامه و عقدنامه

ریاست محترم دادگاه خانواده :

احتراما به عرض می رساند نظر به اینکه طبق عقدنامه پیوست مهریه مقرر تعیین گردیده و اینک به واسطه بروز عدم تفاهم اخلاقی و حدوث اختلاف قهرا دور از یکدیگر بسر می بریم بیم آن می رود نامبرده مبادرت به حیف و میل و یا نقل و انتقال اموال خود نموده و یا با عسر و حرج نامبرده مواجه شوم لذا تقاضای صدور قرار تامین خواسته به منظور توقیف اموال وی را به میزان    .......   تا خاتمه رسیدگی و اخذ محکوم به را دارم و از جهت فوریت امر استدعای اعمال ماده 117 ق ا د م یعنی اجرای قرار صادره قبل از ابلاغ را دارم بدیهی است دادخواست ماهیتی در فرجه قانونی تقدیم خواهد شد

با احترام

محل امضا- مهر – انگشت

مدارک لازم :

1-  اصل و کپی مصدق شناسنامه

2-  اصل و کپی مصدق عقدنامه

 


صفحه 1 از 3
صفحه اصلی راهنمای نگارش حقوقی انواع دادخواست خانوادگی