امروز: يكشنبه, 29 بهمن 1396
نمونه آگهی مزایده یخچال
جمعه ، 30 خرداد 1393 ، 19:06

نمونه آگهی مزایده یخچال

اجرای احکام حقوقی دادگستری شهرستان بابافارس در نظر دارد در رابطه با پرونده اجرایی 91-266 و در خصوص محکومیت  آقای محمود ... یک دستگاه یخچال ایستاده ویترینی که طبق نظر کارشناس به میزان ده میلیون ریال برآورد قیمت گردیده است را از طریق مزایده حضوری به فروش برساند .

مزایده حضوری و یک شنبه مورخ 7/7/2000 ساعت 11 صبح در محل دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری بابافارس برگزار و برنده مزایده کسی است که بالاترین رقم پیشنهادی را ارائه نماید . متقاضیان خرید می بایست بدواً 10%  بهای مزایده را  به .....نقداً فی المجلس به اجرای احکام تسلیم و برنده مزایده نیز بایستی مابقی بهای مزایده را حداکثر ظرف سه روز  پس از تاریخ مزایده به حساب سپرده دادگستری بابافارس واریز و فیش آن را به اجرای احکام  تحویل نماید  و الا 10%  تحویلی به نفع دولت ضبط خواهد شد. خریداران می توانند از  دستگاه یخچال مذکور که در پارکینگ بابافارس نگهداری می گردد دیدن نمایند /ک

مدیر اجرای احکام حقوقی شوراهای حل اختلاف بابافارس

 

افزودن نظر


محل تبلیغ شما

بنر
بنر
بنر

تبلیغات تصویری

لیست مــشـــاوران ســـایـــت

بنر

حاضرین در سایت

ما 375 مهمان آنلاین داریم
صفحه اصلی راهنمای نگارش حقوقی نمونه آگهی مزایده یخچال