امروز: يكشنبه, 28 آبان 1396
دادخواست دستور موقت به منع استفاده وکالت نامه
يكشنبه ، 7 ارديبهشت 1393 ، 19:12

دادخواست دستور موقت به منع استفاده وکالت نامه

رياست محترم مجتمع قضايي " نام شهرستان محل اقامت خوانده "باسلام احتراماً به استحضارمي رساند:اينجانب با خوانده/خواندگان وكالتنامه ای را جهت تمهيد مقدمات احداث بنا در پلاك ثبتي شماره / بخش "شماره ونام شهرستان" در دفترخانه شماره "شماره ونام شهرستان" تنظيم و امضاء كرده‌ايم. نظر به اينكه تنظيم وكالتنامه مذكور برخلاف حدود ثغور مورد توافق بوده


مشخصات طرفين

نام

نام خانوادگى

نام پدر

شغل

محل اقامت

شهر – خيابان -كوچه -  شماره –پلاك

خواهان

 

 

 

 

 

خوانده


 

 

 

 

 

وكيل يا نماينده قانونى


 

 

 

 

 

تعيين خواسته وبهاي آن

صدور دستور موقت به منع استفاده از وكالتنامه شماره       مورخ       تنظيمي در دفترخانه  "شماره ونام شهرستان"

دلايل ومنضمات دادخواست

كپي مصدق: 1 – وكالتنامه فوق الذكر، 2 – سند مالكيت، "3 - مدرك مورد نياز ديگر"

 

رياست محترم مجتمع قضايي " نام شهرستان محل اقامت خوانده "

باسلام احتراماً به استحضارمي رساند:

اينجانب با خوانده/خواندگان وكالتنامه ای را جهت تمهيد مقدمات احداث بنا در پلاك ثبتي شماره / بخش "شماره ونام شهرستان" در دفترخانه شماره "شماره ونام شهرستان" تنظيم و امضاء كرده‌ايم. نظر به اينكه تنظيم وكالتنامه مذكور برخلاف حدود ثغور مورد توافق بوده و از موارد مورد توافق هم تجاوز گرديده است و متأسفانه خوانده نيز در حال حاضر با مشكلاتي مواجه بوده و بيم‌سوء استفاده از آن مي‌رود و با عنايت به جايز بودن عقد وكالت و عدم امكان ا عطاء خصوصيات عقد لازم به عقد جايز فعلاً تقاضاي صدور دستور موقت به منع فوري خوانده/خواندگان به استفاده از وكالت فوق الذكر با اعلام مراتب به دفترخانه فوق الاشعار و نيز اداره ثبت اسناد و املاك "نام شهرستان" و اجراي فوري آن به استناد مواد 310 و 320 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب در امور مدني مورد استدعاست. دعوي راجع به ماهيت وفق مادة 318 همان قانون ظرف مهلت قانوني روزه تقديم خواهد شد.

محل امضاء – مهر – انگشت

 

افزودن نظر


صفحه اصلی راهنمای نگارش حقوقی دادخواست دستور موقت به منع استفاده وکالت نامه