امروز: شنبه, 28 بهمن 1396
وبلاگ تخصصی حقوق حسین عبدالله زاده
نوشته شده توسط سید حسین عبدالله زاده   
فهرست مطلب
وبلاگ تخصصی حقوق حسین عبدالله زاده
حقوق مالی زن
تست
تست
تمامی صفحات

 

حسین عبدالله زاده حسینی

وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی

تحصيلات:  کارشناس حقوق  فعاليت در حوزه های  حقوقي ، جزائي ،خانواده ،

جهت مشاوره رایگان و طرح سوالات خود به ادامه مطلب بروید

شماره تماس :09132630262

آدرس دفتراستان اصفهان شهرستان نطنز خ طالقانی - سرسبز6

 

سید حسین عبدالله زاده حسینی

جهت مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید

راههای ارتباطی با ما

شماره تماس :09132630262

http://babafars.ir/fa/contacts.html


وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی

کارشناس حقوق  فعاليت در حوزه های  حقوقي ، جزائي ، خانواده

آدرس دفتراستان اصفهان شهرستان نطنز خ طالقانی - سرسبز6

دانستنیهای تحریر مهر و موم و تقسیم ترکه

اساس ارث در کشور ما امری است یعنی جای کم و زیاد کردن و اما و اگر در آن نیست. با فوت هر شخص اموال او به وارثان او به ارث می‌رسد. اما برای اینکه مالکیت وارثان بر ورثه کامل شود باید مراحل و مسیری طی شود.
بررسی مفهوم ترکه و شروط آن در مدت مرگ متوفی و تقسیم ارث و میراث

معنی ترکه چیست

مفهوم دارایی، به معنی شایستگی و امتیاز دارا شدن حقوق و تکالیف مالی، یکی از صفات مربوط به شخصیت انسان است که با تولد شخص به وجود می‌آید و با فوت وی از بین می‌رود. پس از فوت شخص، دارایی در مفهومی ‌که ذکر شد، از بین می‌رود و صرفا اجزای مثبت و منفی دارایی باقی می‌ماند که پس از فوت متوفی، ترکه نامیده می‌شود. به عبارت دیگر، دارایی شخص پس از فوت از بین می‌رود و فقط اجزای دارایی در فرض وجود به ورثه منتقل می‌شود.

از دید و نگرش حقوقی منظور از ماترک، اموالی است که حین الفوت متوفی جزو دارایی و در مالکیت وی بوده است هرچند که پس از فوت متوفی تا زمان تقسیم ترکه تلف شود؛ با این اوصاف مطالبات متوفی، هر چند این مطالبات از ورثه باشد و به موجب مالکیت مافی‌الذمه (آنچه بر عهده کسی باشد ) یا پایا پای پرداخت شود، جزو دارایی‌های متوفی محسوب می‌شود؛ لکن صدمات و تاوان ناشی از فوت متوفی که بعد از فوت مورث تحقق می‌یابد، مشمول نهاد حقوقی ماترک نبوده و از مقررات مربوط به آن پیروی نمی‌کند. البته حکم دیه از این قاعده مستثناست؛ طبق فتوای فقها، دیه از حیث اینکه سبب ایجاد حق در زمان مورث شده و همچنین با توجه به اینکه ماهیت کیفری دیه بر جنبه مدنی آن غلبه دارد، به عنوان اجزا ماترک تلقی می‌شود.

تقسیم ترکه از حیث قانونی، مستلزم انجام مقدماتی است؛ مطابق ماده 867 و 868 قانون مدنی مالکیت ورثه نسبت به ماترک بعد از فوت متوفی به صورت قهری حاصل می‌شود و استقرار آن منوط به پرداخت حقوق و دیونی است که به ترکه تعلق می‌گیرد.

در نتیجه صرف نظر از اینکه قبل از تقسیم ترکه، قاعدتا بایستی انحصار وراثت صورت پذیرد و اسامی ‌وراث و سهم هر یک مطابق مقررات قانونی مشخص شود، به منظور تقسیم ترکه و وارد شدن آن به دارایی وراث، پس از تعیین مقدار ترکه و عنداللزوم اتخاذ تدابیر لازم برای حفظ ترکه و منع وراث از دخل و تصرف در آن (مهر و موم ترکه) باید حقوق و دیونی که به ترکه تعلق گرفته از آن برداشته شود.

ترکه تا قبل از تصفیه و تقسیم بین وراث در مالکیت چه کسانی قرار دارد؟

در این خصوص نظریات مختلفی مطرح شده است. وراث ملزم به پذیرش ترکه نیستند؛ ولی چه در صورت قبول ترکه و چه در صورت رد آن، پس از تصفیه ترکه نوبت به تقسیم ترکه بین وراث می‌رسد.

تحریر ترکه (لیست کردن اموال متوفی) به چه ترتیبی است؟

وراث و نمایندگان قانونی آنان و وصی می‌توانند برای تعیین میزان و مقدار ترکه، از مقام قضایی تحریر ترکه را درخواست کند. در این صورت بعد از دعوت اشخاص ذی‌نفع و آگهی تعیین وقت که از یک‌ماه نباید کمتر و از سه ماه نباید بیشتر باشد، منتشر می‌شود. غیبت اشخاصی که برای تحریر ترکه یا مهروموم ترکه احضار شده‌اند مانع از تحریر ترکه نیست. هرگاه ترکه متعلق حقوق عمومی قرار بگیرد یا غایب یا محجوری در بین وراث باشد یا وارث متوفی معلوم نباشد، امین یا قیم ملزم است درخواست تحریر ترکه را از مرجع ذی‌صلاح کند.

راههای تحریر ترکه چگونه است؟

درخواست تحریر ترکه اقدامی ‌تامینی و تابع قانون امور حسبی است و دارای ویژگی دعاوی ترافعی نیست بنابراین درخواست تحریر ترکه از جانب طلبکاران، موصی‌له و سایر اشخاص پذیرفته نمی‌شود و این اشخاص صرفا می‌توانند برای حفظ حقوق خود، از مقام قضایی درخواست مهر و موم ترکه کنند اما درخواست تحریر ترکه از آنان پذیرفته نمی‌شود، چراکه در مهروموم ترکه از ترکه نیز صورت‌برداری می‌شود؛ لذا تحریر ترکه بعد از مهروموم آن بیهوده است.در مدت تحریر ترکه، هرگونه تصرف در ماترک ممنوع است، مگر تصرفاتی که برای اداره و حفاظت ترکه لازم است و همچنین عملیات اجرایی راجع به بدهی متوفی، دعاوی راجع به ترکه یا بدهی متوفی در مدت تحریر ترکه معلق می‌شود و مرور زمان نسبت به مطالبات متوفی در مدت تحریر ترکه توقیف می‌شود.

در برخی موارد وراث مشخص نیستند؛ در این شرایط چگونه عمل می‌شود؟

در صورتی که وارث متوفی معلوم نباشد، برای ترکه مدیر ترکه تعیین می‌شود. اگر از تاریخ تحریر ترکه تا 10 سال وراث متوفی معلوم شود ترکه به او داده می‌شود و پس از این مدت هر ادعایی نسبت به ترکه از هیچکس پذیرفته نمی‌شود. چنانچه قبل از این مدت شخصی هر نوع ادعایی نسبت به ترکه داشته باشد، حسب مورد باید دعوای خود را علیه مدیر ترکه یا دادستان مطرح کند.

معنی مهر و موم ترکه چیست

از لحاظ حقوقی، مهروموم ترکه عبارت است از اقدامی که توسط مراجع قضایی صورت می‌گیرد، تا ورثه از هرگونه استفاده و دخل و تصرف در ترکه ممنوع ‌شوند و این امر به منظور حفظ و نگهداری از ترکه انجام می‌گیرد.

مهروموم ترکه صرفا با درخواست هر یک از ورثه متوفی یا نماینده قانونی آنان، موصی‌له در صورتی که وصیت به جزء مشاع شده باشد، طلبکار متوفی و وصی انجام می‌گیرد و همین افراد نیز حق رفع مهروموم ترکه را دارند. درخواست رفع مهروموم ترکه نیز به دو صورت بدون تنظیم ریزترکه یا با درخواست تنظیم‌ ریزترکه صورت می‌گیرد.

منحصرا همین افراد می‌توانند درخواست رفع مهروموم کنند؟

در صورتی که افرادی غیر متقاضیان مهروموم ترکه، درخواست رفع آن را کنند، شورای حل اختلاف مکلف است در موقع رفع مهروموم ترکه صورت ریز آن اموالی را که مهروموم شده بود، تنظیم کند و به این منظور ضمن درج مشخصات اموال غیرمنقول و با توصیف و تعیین مشخصات اموال منقول و تعیین بهای آن اقدام می‌کند. شورا در خصوص تعیین قیمت اموال منقول مکلف به جلب نظر کارشناس خواهد بود؛ همچنین شورا مکلف است بعد از رفع مهرو‌موم ترکه به منظور اداره کردن و حفظ ترکه، شخصی از ورثه یا غیر آن را برای حفظ ترکه و جلوگیری از حیف و میل ترکه و جلوگیری از تضییع حقوق سایر وراث تعیین کند.

هیچ یک از حقوق‌دانان تردیدی ندارند که پس تصفیه ترکه آن چه از ترکه باقی می‌ماند، به ملکیت وراث در می‌آید و داخل در دارایی آنان می‌شود. آن‌چه محل بحث و تامل است،

وضعیت ترکه از زمان فوت تا زمان تصفیه ترکه است. ماهیت حقوقی ترکه قبل از تصفیه چیست؟
همین طور است؛ چراکه پس از فوت، متوفی اهلیت خود را برای دارا بودن حقوق از دست می‌دهد و دارایی به جامانده را نمی‌توان به متوفی نسبت داد و از طرف دیگر مالکیت وارثان نیز مستقر نیست و چه بسا حقوق و دیوني كه بر تركه تعلق مي‌گيرد، بیش از ترکه یا معادل آن باشد و عملا هیچ مالی به وراث نرسد. فرض مالکیت طلبکاران نیز بی‌پایه است، چراکه وراث می‌توانند طلب طلبکاران را از اموال شخصی خود بپردازند. مالکیت رابطه اعتباری شخص و شیء است، لذا تصور مال بدون مالک ممکن نیست.طرح

 

نظرات  

 
0 #8 غلام محمد عابدی 15 شهریور 1396 ساعت 15:19
سلام من سال 94 یکباب آپارتمان با بیع نامه عادی خریدم و فروشنده پول را در محضر گرفت و وکالت فروش بلاعزل به من داد و همانجا بیع نامه ای هم بصورت عادی امضا کردیم و در ضمن آن بیع نامه متعهد شد که نقل و انتقال رسمی را انجام دهد . الان حدود 1 سال است ملک در تصرف من است ولی رسما منتقل نمی کند . قبل از تنظیم بیع نامه ، به محل تعاونی مسکنی که فروشنده عضو آن تعاونی بود رفتیم و تعاونی به قول خودشان بابت طی کردن روال اداری یک فقره چک 3 تومانی هم مثل بقیه خریداران از من گرفتند که بقول خودشان ضمیمه پرونده ملک کنند. و بهر حال چون تحویل کلیئ موکول به دادن آن چک بود ، من هم مثل بقیه چک بدون تاریخ 3 میلیونی در وجه تعاونی مسکن دادم. سند رسمی سال 93 صادر و هنوز بنام فروشنده است و بنام من نمی زند و از طرفی تعاونی مسکن هم می گوید که از فروشنده طلب دارند و تعاونی مسکنی که فروشنده عضو آن بوده ، می گوید فروشنده به تعاونی 3 میلیون بدهی دارد و سند دست تعاونی است تا تو (خریدار) صفر نکنی سند نمی دهیم . لطفا مرا راهنمایی بفرمایید. با احترام عابدی
سلام شما دادخواست الزام به تنظیم سند علیه کسی که سند بنامش هست تقدیم کنید و دادگاه محکومیت و الزام رو صادر میکنه
 
 
+1 #7 اکبر 24 خرداد 1394 ساعت 12:12
باسلام و عرض احترام
بنده 2 تا سوال داشتم لطفادرصورت امکان راهنمایی فرمایی
سوال 1:
یک ملکی که( شامل 4 مغازه و یک باب واحد مسکونی است) ازپدربزرگم به ارث رسیده که در زمانی که درقید حیات بودند 2تا ازمغازه ونصف واحدمسکونی را بصورت قولنامه به 5 تادخترهبه کرده است نصف دیگر واحد مسکونی را به زنشان داده اندبعدازفوتشان یکی ازپسران ادعا کرده ثلث کل ملک درتاریخ نگارش قولنامه های فوق الذکر بصورت سند رسمی دردفترخانه به نام ایشان از طرف فوت شده زده شده است (شایان ذکر است که ادعایی از طرف وراث مبنی برانجام این کار(صدور سند رسمی ) درزمان بیماری و نزیدک به دو یاسه روزمونده به فوت ایشان مطرح است) ایا سند رسمی بصورت نگارش فوق الذکر باعث ابطال قولنامه ها میشود ؟

سوال 2:
یکی از وراث که درخارج از کشور میباشد رضایت نامه مبنی بر تقسیم ملک فوق الذکر با شرح ذکر شده نمی دهد ایا میشود به دادگاه مراجعه و تقاضای تقسیم ازطرف دادگاه نمود ؟ ایا هزینه اموردادگاهی و فروش ملک از طرف دادگاه خیلی زیاده ؟؟
سلام جناب کبر اقا
سوال رو از طریق وایبر یا وات آپ با اقای اسفیدانی مشاوره ملکی ما در میان بذارید
09133631004
 
 
0 #6 محمد جواد*** 21 اسفند 1393 ساعت 21:10
با سلام و عرض احترام
لطفا دراین مورد راهنمایی بفرمایید بنده در تاریخ 1393/3/5 دچار حادثه تصادف شدم وواز ناحیه لگن دچار شکستگی شدم و طرف مقابل من مقصر صد در صدی شناخته شده ودر اثر این تصادف خساراتی به من وارد شده که جداگانه عرض می نمایم 1 - بنده دانشجوی کارشناسی ارشد بودم که مبلغ 2/5 میلیون تومان شهریه ترم پرداخت کرده بودم و در کلاسها تا اخر شرکت کردم وعلاوه بر شهریه همان نیمسال هزینه کتب درسی و تردد وغیره بیش از 1 میلیون متحمل شدم که متاسفانه بر اثر بی احتیاطی فرد مقصر بنده به علت بستری شدن نتونستم در امتحانات شرکت کنم و دانشگاه هزینه کامل از من گرفت و غیبت موجه رد کردو الان فقط هزینه یک نیمسال که پرداخت کردم از او مطالبه می کنم ولی طرف بنده حاضر به پرداخت نیست لطف بفرمایید ایا این مورد قابل مطالبه است یا نه 2-ایا هزینه پارکینگ و حمل ماشین با جرثقیل و هزینه تردد به دادگاه جهت کارهای اداری در مورد ماشین قابل مطالبه است و باید فرد مقصر پرداخت کند یا نه - با تشکر و آرزو موفقیت برای شما و دوستان که خالصانه زحمت مکشید.
سلام جواب دادم
 
 
0 #5 شاهین 15 اسفند 1393 ساعت 10:07
میخواستم بدونم حق وکاله وکیل پایه یک دادگستری که بتونه 50میلیون بدهکاری منو قسط بندی کنه و رای غیابی را واخواهی کنه و ماشینم رو که بخاطر چک برگشتی توقیف شده (از راه مستثنیات دین بودن ماشین )را آزاد کنه حدودا و عرفا چقدر است؟

به این ادرس برید شما تماس وکیل و همچنین وایبر ایشون هست اگر نیازی باشه راهنمایتون می کنه
http://babafars.ir/fa/bankeh-vokala/bababhog/3695-esfidani.html
 
 
-1 #4 صفا 123 23 بهمن 1393 ساعت 22:26
سلام لطفادیه شکستگی ران که پلاتین کار گذاشتن و اسیب دیدگی نسوج ران چقدر میشه - با تشکر
دیه شکستگی با خروج پلاتین و نسوج نرم 18 میلیون میشه
 
 
0 #3 مسعود 12 آذر 1393 ساعت 10:44
اسلا م و احترام به شما استاد عزیز
آرزوی سلامتی برای شما دارم
همسایه طبقه بالا (ملک در دوطبقه است ، پارکینگ و حیاط نیز بصورت مشاع می باشد ) بدون اجازه من ، تمام قسمت پارکینگ و حیاط را با زدن داربست به هیئت عزاداری ایام محرم تبدیل میکند ، ازایجاد سرو صدا و سلب آسایش که بگذریم این کار باعث می شود که عملاً از پارکینک و حیاط نتوانم استفاده کنم ، متاسفانه به مخالفتهای من هم توجه ندارد ، سوال من این است که آیا 1 - می توانم به اتهام تصرف عدوانی ، ممانعت از حق و همجنین ایجاد مزاحمت برابر ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی شکایت کنم 2 - اساساً جرم ایشان از نظر قانون چیست ؟ لطفاً کمی توضیح بفر مائید . ممنونم از لطف شما

سلام بله چون پارکینگ و حیاط جزئی از مشاعت هست و حق استفاده معمول رو داده و ارستفاده غیر معمول مزاحمت محسوب میشه و اگر به مزاحمت هم ادامه بده می تونید به عنوان مزاحمت و ممانعت از حق علیه ایشون شکایت کنید ایشون فقط حق دارند ماشین خودشون رو توی پارکینگ پارک کنند و یه به قول معروف به اندازه فضایی که اندازه پارک ماشین هست استفاده کنند این هم بدون مزاحمت
و طبق ماده690
 
 
-1 #2 amir shaygan 08 آذر 1393 ساعت 12:09
با سلام واحترام
اینجانب حدود7سال پیش اقدام به خرید امتیاز یک واحد آپارتمان به مبلغ10میلیون تومان از یکی از کارکنان ادارات نمودم.طبق مبایعه نامه تنظیمی متاسفانه هیچ زمانی برای تحویل درج نگردید .فقط شفاها در حضور شهود به ما گفت3ساله اماده می شود.طی این سالها علیرغم مراجعات مکرر متاسفانه با لطایف الحیل ما را سر دوانده و از ارائه پاسخ روشن وشفاف خودداری می کمند.ضمنا25میلیون هم به حساب تعاونی مسکن اداره مربوطه ریخته ایم.حال حتی از حضور در محضر و رسمی کردن این مبایعه نامه خودداری می کند., 2طبق گفته مسئول تعاونی ایشان تعهد کتبی داده اند که امتیاز را تا
اماده شدن سند انتقال ندهند.براشون اظهارنامه ایفای تعهدات هم فرستادم که درکمال خونسردی سفید امضا عودت دادن.
1)عمل ایشان مصداق کلاهبرداری است یا خیر؟
2-برای احقاق حق چکار کنیم؟
سلام
خیر کلاهبرداری نیست
اولین اقدام همون اظهارنامه بوده که انجام شده
و یک سوال آیا مسکنی که قرار بوده به شما واگذار بشه آماده شده یا خیر
و تقریبا زمان تحویل واحد ها کی هست
اینها رو بررسی کنید تا بتونم جواب شما رو بدم
مشاوران سایت بابافارس

می تونید با هریک از مشاوران که شماره تماسشون هست تماس بگیرید انشاالله شما رو راهنمایی می کنند
اگر قانع نشدید همین جا سوالتون رو مطرح کنید
 
 
+1 #1 محمدرحیمی رضایی 29 ارديبهشت 1393 ساعت 19:47
باسلام
وب شمارا با افتخار لینک کردیم
باتشکر وبلاگ حقوقی محمد رحیمی رضایی
 

افزودن نظر


محل تبلیغ شما

بنر
بنر
بنر

تبلیغات تصویری

لیست مــشـــاوران ســـایـــت

بنر
صفحه اصلی بانک وکلاء ثبت وبلاگ ویژه وکلاء وبلاگ تخصصی حقوق حسین عبدالله زاده